Large Bowl White VIDA Alegria

Large Bowl White VIDA Alegria

: In stock

: Kitchen

14"x14"x6.5" deep
$56.00
14"x14"x6.5" deep